12. hét: ládarendezés, hash táblák

Czirkos Zoltán, Frey Balázs · 2022.11.10.

Ládarendezés. Hash táblák építése.

Felkészülés a laborra:

1. Ládarendezés egész számokra

Ez az algoritmus szerepelt előadáson is. Vigyázz: nem az a kérdés, hogy ki tudod-e onnan másolni a kódot, hanem az, hogy meg tudod-e írni magad!

A ládarendezés (leszámláló rendezés) nem hasonlítja össze az egyes elemeket egymással, hanem nagyságuk szerint csoportosítja őket.

Lássuk a legegyszerűbb esetet, rendezzünk egy listát egész számokkal!

5 4 8 4 0 6 4 8 9

Ebben a listában 0 és 9 között vannak számok. Fogunk egy másik listát, amelyben leszámláljuk, hogy melyikből hány darab szerepel:

0123456789
1000311021

Ebből az információból egy új lista állítható elő, amelyik rendezett lesz. Nem kell hozzá mást tenni, mint 1 db 0-st, 3 db 4-est, 1 db 5-öst, 1 db 6-ost, 2 db 8-ast és 1 db 9-est tenni bele:

0 4 4 4 5 6 8 8 9

Írj programot, amely generál egy 0...99 véletlenszámokból álló, 100 elemű listát, majd a fenti algoritmussal rendezi azt! Ellenőrizd az eredményt „szemrevételezéssel”! (Jobb előbb tesztelni olyan kicsi bemeneten, amire a futási eredmény könnyen ellenőrizhető.) Ha működik, próbáld ki nagyobb listára is, akár 10000 vagy 100000 eleműre, és ellenőrizd az eredményt! Ehhez érdemes egy rendezett_e() függvényt írni.

Fogd az előző programod, és a ládarendezést tedd át egy függvénybe! Vegye át a függvény a szokásos módon a rendezendő listát paraméterként.

2. Hash tábla: vödrös hash

Emlékezz vissza az Algoritmusok és gráfok tárgyban tanult hash táblákra! Azon belül is most konkrétan a vödrös hash-re. Ennek lényege az volt, hogy ütközések esetén az ütköző elemeket egy listába tesszük:

Implementálj egy ilyen hash táblát! Az egyszerűség és a szemléletesség kedvéért a megvalósítás működjön a következőképp:

 • A hash tábla tároljon sztringeket. Tételezd fel, hogy a sztringekben csak ékezet nélküli, kisbetűs szavak vannak, például „alma”, „korte” és „barack”.
 • A hash függvény legyen a szó első betűjének ábécébeli sorszáma: a=0, b=1, c=2 és így tovább. Emlékezz vissza a karakterkódok kezelésére, ilyesmivel már találkoztál.
 • Az ütközéseket könnyű elképzelni: minden ugyanolyan betűvel kezdődő szó ütközés lesz (pl. „alma”, „ananasz” és „avokado”). De ez nem baj, ennek kezelésére valók a vödrök.

A táblát halmazként fogjuk használni: be lehet tenni, ki lehet venni egy szót, és megnézni, hogy épp benne van-e a szó a táblában. Valósítsd meg az alábbi függvényeket:

 • hash_tabla_letrehoz(): létrehoz és visszaad egy hash táblát, ahol maga a táblázat létre van már hozva, és üres elemeket tartalmaz. (Vagyis egy olyan listát kell csinálnod, ami üres listákat tartalmaz. Hasonló lesz ez a kétdimenziós listához, de itt a belsők kezdetben üresek.) Vajon hány elemű lesz a tábla, ha a fenti hash függvényt használod?
 • hash_tabla_betesz(tabla, szo): betesz egy szót a táblába. Ha már benne van, nem csinál semmit.
 • hash_tabla_debug(tabla): kiírja a hash tábla tartalmát a kimenetre olyan formában, hogy az segítse a hibakeresést.
 • hash_tabla_benne_van(tabla, szo): megadja, hogy egy szó benne van-e a táblában. Ügyelj arra, hogy az ütközések miatt a vödrökben keresni kell majd.
 • hash_tabla_kivesz(tabla, szo): kivesz egy szót a hash táblából. Ha nincs benne, nem csinál semmit.
 • hash_tabla_listaz(tabla): kiírja a táblában tárolt összes szót ömlesztve.

Ha a kapott sztring alkalmatlan a hasheléshez (nem az „a...z” karakterek valamelyikével kezdődik), dobj kivételt! Ügyelj arra, hogy ne duplikáld a hash számító kódot, inkább írj egy függvényt hozzá!

Teszteld a kapott programod, ellenőrizd a helyes működését! Tegyél a hash tábládba azonos betűvel, és eltérő betűvel kezdődő szavakat is!

3. Automatikus tesztek

Az előző feladathoz kitaláltál egy műveletsort, amelyben megadott sorrendben kellett beszúrni, törölni, keresni elemeket a táblában. Például „alma betesz”, „barack betesz”, „alma betesz”, „barack kivesz” stb. Minden lépésnél adott volt, hogy milyen eredményt vársz.

Dolgozd át azt a tesztsorozatot egy automatikus tesztté! Használd ehhez a beépített assert() függvényt! Erre példát mutat az alábbi programocska:

def lnko(a, b):
  """Legnagyobb közös osztó, Euklidész algoritmusával."""
  while b != 0:
    t = b
    b = a%b
    a = t
  return a

def main():
  assert(lnko(30, 12) == 6)
  assert(lnko(12, 30) == 6)
  assert(lnko(35, 2) == 1)
  assert(lnko(3, 2) == 1)

main()

„Rontsd el” a programod, például módosítsd a keresőfüggvényed úgy, hogy mindig hamis értéket adjon! Próbáld ki így a tesztet!

4. Hash tábla: a hash függvény cseréje

Az előző feladatban használt hash függvény nem túl jó. Az mindig a szó első betűjét használja indexnek, viszont pl. sokkal-sokkal több „a” betűvel kezdődő szó van, mint ahány „x” betűvel kezdődő. Így aztán nem szór jól, nem ad nagyjából egyenletes eloszlást a táblázatban.

A Python viszont beépítve tartalmaz egy hash() nevű függvényt, amelyik viszont minden sztringhez egy jó nagy számot ad:

print(hash("alma"))   # 1808484321251193290
print(hash("barack"))  # 2498199152977029591
print(hash("dinnye"))  # -4940521116470653504

A kapott számok esetleg változhatnak is, ahányszor indítjuk a programot, és negatívak is lehetnek. Viszont egy futtatás közben mindig ugyanazok lesznek ugyanarra a sztringre.

Írd át úgy a programod, hogy ezt a hash függvényt használja! Ez már bármilyen sztringre jó, és így lehetővé válik az is, hogy a hash tábla méretét megválasszuk.

 • Emlékezz vissza az Algoritmusok és gráfok tárgyból tanultakra! Hogyan képezzük le a hash függvény értékét a fix méretű táblázat indexeire?
 • Próbáld ki a Python % operátorát, hogy viselkedik, ha negatív számot kap osztandónak!
 • Egészítsd ki a hash_tabla_letrehoz() függvényt egy méretet adó paraméterrel! Vagyis lehessen megadni a függvénynek, hogy mekkora a tábla.
 • Módosítsd a többi függvényt, figyelembe véve a változtatásokat!

Teszteld az így kapott függvényeid működését!