9. hét: fájlkezelés

Czirkos Zoltán · 2022.11.03.

Szövegfájlok beolvasása. Formátumhibák kezelése.

Felkészülés a laborra:

1. Pót ZH

Jelentkeztél pót ZH-ra, ha írnod kell? Ha még nem, tedd meg most!

2. Szavak beolvasása és szűrése

Adott a következő fájl: szavak_50.txt. Ez ötven darab magyar szót tartalmaz. Mentsd le ezt a fájlt a programod mellé, mert ezzel kell dolgoznia!

Írj programot, amelyik az alábbi feladatokat végzi el:

 • Beolvassa a fájl szavait egy listába. Ügyelj arra, hogy ne legyen sorvége jel a szavak végén! Legyen ez a betoltes() nevű függvény, amelynek paramétere a fájlnév, visszatérési értéke a szavak listája! Ellenőrizd a szavak számát, és magukat a szavakat is a beolvasás után!
 • Rendezd sorba a listát a beépített rendező függvénnyel, sorted() vagy .sort().
 • Írd ki egy másik fájlba csak a k betűvel kezdődő szavakat! Legyen ennek a neve szavak_kbetus.txt, és legyen ugyanolyan a formátuma, soronként egy darab szó! Ellenőrizd a keletkező fájlt, pl. jegyzettömbbel! A fájlba írást végezze a mentes() nevű függvény, amelynek paraméterben lehet megadni a fájlnevet és a mentendő listát!

Ne felejtsd el sehol bezárni a fájlt! Használd a .close() függvényt, vagy with blokkot, ahogy az előadáson szerepelt.

Karakterkódolások

Előfordulhat (tipikusan Windowson), hogy a fájlt a Python nem olyan karakterkódolással olvassa be, ahogy kellene. Ilyenkor az ékezetes betűk helyett furcsa karakterek jelennek meg, pl. „árvíztűrő tükörfúrógép” helyett „árvíztûrõ” vagy „ĂĄrvĂ­ztĹąrĹ”. Ha ilyet létsz, az open() függvénynek add meg paraméterként a karakterkódolást is. Ez a többi feladatra is érvényes:

open("szavak_50.txt", "rt", encoding="utf-8")

A témáról többet a karakterkódolások oldalon olvashatsz. Ez nem vizsgaanyag, de érdemes tudni róla, mert gyakran okoz galibát.

Azt is észreveheted, hogy a sorba rendezés is hibás: az ékezetes karakterrel kezdődő szavak a lista végére kerülnek. Ennek az az oka, hogy pl. a 'á' betű kódja az nagyobb, mint a 'z' betűjé.

print(ord('á'),ord('z'))
225 122
Ezen úgy lehet segíteni, hogy egyrészt megadjuk azt a nyelvet, amin a sorbarendezés történik, ezt az ún. locale segítségével tehetjük meg, másrészt explicite kérjük a sorted függvényt, hogy a nyelvfüggő összehasonlító függvényt használja. Részletek a referenciában, többnyelvű program írásakor érdemes használni.
import locale

szavak=['alma','áfonya','banán','szőlő']
locale.setlocale(locale.LC_COLLATE, 'hu_HU') # így csak a sorrend vagy LC_ALL, akkor mindent magyar nyelv szerint.
print(*sorted(szavak))
print(*sorted(szavak, key= locale.strxfrm))

alma banán szőlő áfonya
áfonya alma banán szőlő

3. Metróvonalak

Adott két fájl: m1.txt és m2.txt. Ezek a budapesti 1-es és 2-es metró megállóinak neveit tartalmazzák.

 • Írj függvényt, amely paraméterként a fájl nevét kapja, és visszaad egy listát, amelyik a megállók neveit tartalmazza!
 • Írj függvényt, amelyik paraméterként két fájl nevét kapja, és meghatározza, hogy át lehet-e szállni az egyik metróvonalról a másikra! Ha igen, térjen vissza a megálló nevével, ha nem, akkor None értékkel!

Teszteld a programod további adatokkal! A másik két metróvonal: m3.txt és m4.txt. Az M1–M4 között nincs átszállási lehetőség, a többinél van.

4. ZH eredmények

A követkető fájl egy régebbi évfolyam első kis ZH-n elért eredményeit tárolja: kzh_pontszam.txt. A fájlban a pontszámok ömlesztve vannak, minden sorban egy szám.

 • Olvasd be a fájlban tárolt számokat egy listába! Ügyelj arra, hogy ezeket int-té kell alakítanod. Legyen ez a beolvas() függvény, amelynek paramétere a fájlnév, értéke a pontszámok sorozata!
 • A legkisebb pontszám 0, a legnagyobb 10. Készítsd statisztikát: hány 0 pontos, hány 1 pontos, ... ZH lett! Tedd ezt a stat() nevű függvénybe, amely paraméterként az összes pontszámok kapja, visszatérési értékként pedig a statisztikát állítja elő! (Pontszámmal indexelhető lista, amely létszámokat tartalmaz.)
 • Írd ki a statisztikát, pontszámok szerinti eloszlást a stat_kiir() függvényben, amely paraméterként a [pontszám]→létszám listát kapja! Írd ki azt is, hogy hány sikeres ZH lett, ahol a pontszám legalább 4! Hány %-a ez az évfolyamnak?
 • Ügyelj itt is a fájl bezárására! Hívd meg a főprogramból a függvényeket, hogy megjelenjen az eredmény!

Ez kell legyen az eredmény:

 1 db 0 pontos
 3 db 1 pontos
10 db 2 pontos
11 db 3 pontos
 9 db 4 pontos
12 db 5 pontos
14 db 6 pontos
41 db 7 pontos
11 db 8 pontos
18 db 9 pontos
29 db 10 pontos
Átment: 134 fő, 84.28%
Megoldás

A legegyszerűbb megoldás a fájl sorainak beolvasására a for ciklus, mert ez szövegfájlból eleve sorokat ad:

with open(fajlnev) as f:
  for sor in f:
    szamok.append(int(sor))

A teljes program:

def beolvas(fajlnev):
  """Beolvassa a pontszámokat, és int-ek listáját adja
  vissza, pl. [10, 7, 8, 9, 10, 7, 5, 3]."""
  szamok = []
  with open(fajlnev) as f:
    for sor in f:
      szamok.append(int(sor))
  return szamok


def stat(pontszamok):
  """Pontszámok szerinti statisztikát készít, és ezt adja vissza,
  pl. [5 (darab 0 pontos), 7 (darab 1 pontos), ...]."""
  db = [0] * 11  # [0, 0, 0, ...]
  for p in pontszamok:
    db[p] += 1
  return db    # [5, 7, 3, ...]


def stat_kiir(db):
  """Kiírja az előállított statisztikát. A db nevű lista
  indexei a pontszámok, értékei a létszámok."""
  for p in range(0, 10+1):
    print("{:2} db {:2} pontos, {}".format(db[p], p, "*" * db[p]))
  # hány fő írta meg: a létszámok összege.
  osszes = sum(db)
  # átment: a lista 4 pont fölötti részében a létszámok összege.
  atment = sum(db[4:])
  print("Átment: {} fő, {:.4}%".format(atment, atment/osszes * 100))


def main():
  pontszamok = beolvas('kzh_pontszam.txt')
  db = stat(pontszamok)
  stat_kiir(db)


main()

5. Szám vagy nem szám?

Tedd félre kicsit a pontszámos programot, később még lesz vele feladat!

Írj egy függvényt, amelyik paraméterként egy sztringet vesz át, és visszatérési értékében megmondja, hogy szám van benne vagy nem szám! Pl. szam_e("123") értéke True, szam_e("almafa") értéke viszont False kell legyen. Emlékezz vissza: ezt legegyszerűbben úgy lehet megoldani, hogy számmá konvertálod a kapott sztringet, és elkapod a kivételt, ha kell.

Megoldás
def szam_e(s):
  try:
    int(s)
    return True
  except ValueError:
    return False

def main():
  s = input("Írj be valamit: ")
  print("Szám." if szam_e(s) else "Nem szám.")

main()

6. Hibás fájl

A kzh_pontszam_hibas.txt fájl ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint az előző – azzal a különbséggel, hogy ebben hibás sorok is vannak. Némelyik üres, máshol beficcen egy-egy szó vagy egy valós szám, ami nem való a helyes adatok közé.

A feladatod úgy módosítani az előző feladat beolvasó függvényt, hogy kihagyja ezeket a hibás sorokat, és csak a helyes adatokat adja vissza a listában!

Tipp

Egy sor beolvasásánál három eset lehetséges:

 • Vége lett a fájlnak, nem lehetett sort beolvasni.
 • Volt mit beolvasni, de az hibás, pl. üres sor, egy szó, vagy egy valós szám.
 • Helyes pontszámot lehetett kapni a fájlból.

A lényeg, hogy a két lehetséges hibát el kell választani egymástól. Amikor a fájl végére értünk, akkor a .readline() üres sztringet ad – erre lehet ciklust építeni.

Megoldás

Fájl végét ellenőrző ciklussal:

def beolvas(fajlnev):
  szamok = []
  with open(fajlnev) as f:
    while True:
      sor = f.readline()
      if sor == "":
        break
      try:
        szamok.append(int(sor))
      except ValueError:
        pass
  return szamok

Ha for ciklussal kezeltük a fájl sorait, akkor eleve megállt a ciklus a fájl végén. A konverziós hibát le kell kezelni ilyenkor is:

def beolvas(fajlnev):
  szamok = []
  with open(fajlnev) as f:
    for sor in f:
      try:
        szamok.append(int(sor))
      except ValueError:
        pass
  return szamok

7. Dolgozatok

A zheredmeny.txt fájl, ahogy a tartalmán is látszik, kitalált neveket, NEPTUN kódokat és dolgozatok eredményeit tárolja:

DHSF7F:Fül Elek:24
ZPD9PY:Szőke Barna:17
LGNUKG:Metall Ica:3
XMOO5D:Füle Imre:12
...

Minden sor egy dolgozat adatait tárolja: NEPTUN kód, név és pontszám; mindezek kettősponttal elválasztva.

 • Definiálj osztályt, amelyik egy nevet, NEPTUN kódot és pontszámot tárol!
 • Írj függvényt, amelyik paraméterként kapott nevű fájlból beolvassa ezeket az adatokat egy listába! Ügyelj itt is, hogy int-ként tárold a pontszámot.

Hozz létre egy második listát, amelyik ugyanazokat a dolgozat objektumokat tartalmazza, mint az előbbi! Nagyon figyelj arra, hogy ez mit jelent: nem kell beolvasni még egy fájlt, nem kell létrehozni új dolgozat objektumokat, hanem csak egy új listába be kell tenni ugyanazon dolgozatok referenciáit!

A következőképp tudod ellenőrizni, hogy ezt jól csináltad-e:

lista1 = ...
lista2 = ...

print(lista1 is lista2)     # False, mert két külön listáról van szó

print(lista1[0] is lista2[0])  # True, ugyanazok az objektumok vannak benne

lista1[0].pontszam = 27     # Reklamált, változott a pontszáma

print(lista2[0].pontszam == 27) # True, mert ugyanaz a dolgozat objektum

Rendezd ezek után a két listát; egyiket név szerint, másikat pontszám szerint! Írd ki az eredményt a képernyőre, ellenőrizd az adatokat!

8. ZH eredmények oszlopdiagramon

Dolgozz tovább a kis ZH pontszámos feladattal! Oldd meg teknőcgrafikával, hogy egy oszlopdiagramot kapj az eredményekről! Az x tengelyen a pontszámok vannak, az y tengely pedig a létszámot mutatja, hogy hányan értek el annyi pontot. Ehhez hasonló kell legyen az eredmény:

Megoldás
import turtle


def beolvas(fajlnev):
  """Beolvassa a pontszámokat, és int-ek listáját adja
  vissza, pl. [10, 7, 8, 9, 10, 7, 5, 3]."""
  szamok = []
  with open(fajlnev) as f:
    while True:
      try:
        szamok.append(int(f.readline()))
      except:
        break
  return szamok


def stat(pontszamok):
  """Pontszámok szerinti statisztikát készít, és ezt adja vissza,
  pl. [5 (darab 0 pontos), 7 (darab 1 pontos), ...]."""
  db = [0] * 11  # [0, 0, 0, ...]
  for p in pontszamok:
    db[p] += 1
  return db    # [5, 7, 3, ...]


def teglalap(w, h):
  turtle.begin_fill()
  turtle.forward(w)
  turtle.left(90)
  turtle.forward(h)
  turtle.left(90)
  turtle.forward(w)
  turtle.left(90)
  turtle.forward(h)
  turtle.left(90)
  turtle.end_fill()


def stat_rajz(db):
  turtle.speed(0)
  turtle.hideturtle()
  turtle.up()
  turtle.goto(0, 0)
  turtle.down()
  for letszam in db:
    turtle.forward(5)
    teglalap(15, letszam * 5)
    turtle.forward(15 + 5)
  

def main():
  pontszamok = beolvas('kzh_pontszam.txt')
  db = stat(pontszamok)
  stat_rajz(db)
  turtle.done()
  

main()

Készíts a „dolgozatok” című feladat adataiból is grafikont, az előzőhöz hasonlóan!