10. hét: számrendszerek, számábrázolás

Czirkos Zoltán · 2019.10.31.

A számrendszerekről szóló előadáshoz kapcsolódó feladatok. Néhány számábrázolási probléma megjelenése a programokban.

Felkészülés a laborra:

1. Pót ZH

Jelentkeztél pót ZH-ra, ha írnod kell? Ha még nem, tedd meg most!

2. Nagy házi

Ez a hét a félkész nagy házi feladat leadási határideje. Ellenőrizd a linkre kattintva, mit kell feltölteni e hét vasárnapig.

Ne feledd: a nagyházikat plágiumtesztnek vetjük alá, már a félkész verziókat is. A nem saját házi azonnali bukást eredményez.

3. Operátorok és kiértékelés

Adjuk meg az alábbi kifejezésekhez tartozó kifejezésfát, figyelembe véve az operátorok precedenciáját!

 • 6 + 2 * 3
 • 2 * 6 - 5 / 3
 • a = b + c
 • t[i + 2] * 3
 • 5 * - 6
 • 5 - * 6

4. Lebegőpontos

Mit írnak ki az alábbi program egyes sorai? Próbáld meg kitalálni! Futtasd le a programot, és magyarázd meg az eredményt!

print("1.", 1e200 / 1e-200)
print("2.", "igaz" if 1e3 + 1 == 1e3 else "hamis")
print("3.", "igaz" if 1e30 + 1 == 1e30 else "hamis")

5. Hol a hiba?

Az alábbi program egy színátmenetes rajzot hivatott elkészíteni. A színek balról jobbra egyre pirosabbak, és alulról felfelé egyre kékebbek. A színkomponensek értéke mindig 0-tól 1-ig változik. Az osztások számát a program a felhasználótól kéri, az egyes kis négyzetek oldalhossza 30 képpont.

A program némely osztásszámra kifogástalanul működik, például db = 5-re a képen látható ábrát készíti. Más osztások esetén elromlik, db = 10 esetén szétcsúszik az ábra.

Mi a probléma? Magyarázd meg a jelenséget, és mutasd meg a nyomkövetőben is! Javítsd meg a programot, hogy minden osztásszámra helyesen működjön!

import turtle

def negyzet(a):
  turtle.begin_fill()
  for i in range(0, 4):
    turtle.forward(a)
    turtle.left(90)
  turtle.end_fill()

def main():
  a = 30 # oldalhossz
  db = int(input("Hány darabból? "))

  turtle.speed(0)
  b = 0.0
  while b <= 1.0:
    r = 0.0
    while r <= 1.0:
      turtle.fillcolor(r, 0, b)
      negyzet(a)
      turtle.forward(a)
      r += 1/(db-1)
    turtle.backward(db*a)
    turtle.left(90)
    turtle.forward(a)
    turtle.right(90)
    b += 1/(db-1)

  turtle.done()

main()

6. Kiírás adott számrendszerben I.

Írj programot, amelyik a megadott számot a megadott számrendszerbe alakítja át, és beteszi úgy egy sztringbe! Pl. a 9-es szám 2-es számrendszerben "1001". Az algoritmusod tetszőleges lehet, de a végén egy print(szam) utasítással ki kell tudni írni a számot, ahol a szam annak a változónak a neve, amiben az eredményt előállítottad.

Elég, ha előbb csak tízes számrendszerig működik a program! Ha működik jól a programod, akkor utána alakítsd át úgy, hogy nagyobb alap esetén is működjön! A 10-et, és annál nagyobb számjegyeket ilyenkor betűkkel szokás jelölni. Pl. 16-osban a 0…15 számjegyek: 012…89ABCDEF.

Tipp

Az alapötlet az, hogy maradékképzéssel látod a szám legutolsó számjegyét, utána pedig egész osztással le tudod vágni azt az utolsó számjegyet, amit kezeltél.

Szám%10//10
12344123
123312
1221
110

7. Kiírás adott számrendszerben II.

Működik az előző feladatban megírt programod 0-ra is? Az algoritmustól függően előfordulhat, hogy 0-ra üres sztringet ad. Ha ilyen megoldást adtál, akkor egészítsd ki!

Oldd meg továbbá azt, hogy negatív számot is kaphasson! A pozitív számokat nem kell plusszal jelölni, a negatívak elé viszont kerüljön mínusz karakter!

8. Beolvasás adott számrendszerben

Írj programot, amely kap egy sztringet és egy számrendszernek a számát, majd megadja azt az egész számot, amit az adott sztringbeli számjegysorozat reprezentál! Például ha a felhasználó beírja, hogy 2-es számrendszer, és 1101, akkor ki kell írni, hogy 13. Először elég, ha tízes számrendszerig működik a program, csak utána írd át úgy, hogy működjön nagyobb alap esetén is!

Hányas számrendszerben fogsz írni?
16
Ird be a szamot!
fce2
A beolvasott szám 10-es számrendszerben: 64738

Ha elkészültél a saját algoritmussal, ellenőrizd különféle számokra a beépített konverzióval! Pl. int("fce2", 16) a fenti példa alapján 64738-at ad.

Tipp

Ehhez végig kell haladni a sztringen, és a meglévő adathoz (megszorozva persze az alappal) mindig hozzáadható az új érték:

Eddig megvoltÚj számjegyÚj érték
011
1212
123123
12341234

9. Konverziós függvények

Dolgozd át úgy az előző feladatok „kiírás adott számrendszerben” és „beolvasás adott számrendszerben” programkódjait, hogy azok függvények legyenek! Például:

 • szamrendszerbol("fce2", 16)64738.
 • szamrendszerbe(64738, 16)"fce2".

Készítsd fel a függvényeket hibák kezelésére! Pl. ha adott számrendszerben nem létezik egy számjegy, akkor dobjon kivételt az első függvény. Ha negatív számrendszerbe átalakítást kérünk, akkor dobjon kivételt a második, és így tovább. Milyen hibalehetőségek lehetnek még?

10. További feladatok

Ha végeztél, dolgozz a nagy házi feladatodon!